Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

gitana
3078 c136
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
gitana
3524 da27 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
gitana
4399 a21c 500
Reposted fromSardion Sardion viapuddinglord puddinglord
gitana
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
gitana
4551 7f38
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
gitana
3167 65c3 500
such a princess!
gitana
6140 e03b 500
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin
gitana
gitana
gitana
5153 2220 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
gitana
Reposted fromsz sz viairmelin irmelin
gitana
5017 9c71 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
gitana
5698 e60d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
gitana
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
gitana
gitana
5590 934a
Reposted fromnutt nutt via12czerwca 12czerwca
gitana
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie, to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie, nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie... idiotko. 
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnatelle natelle via12czerwca 12czerwca
gitana
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 via12czerwca 12czerwca
5984 1407 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl