Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

gitana
0442 bec7 500
Reposted fromowca owca viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
Reposted fromjasminum jasminum viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
Reposted fromgruetze gruetze viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
9172 89b4 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
7821 bab2 500
sorry
gitana

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
0958 e300
Reposted fromesthrelle esthrelle viapuddinglord puddinglord
gitana
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
gitana
5157 fbc1
Reposted fromtichga tichga viapuddinglord puddinglord
gitana

June 20 2018

gitana
gitana
4437 68ab 500
Reposted fromowca owca viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
gitana
5665 f1b5
Reposted fromseko seko viapuddinglord puddinglord
gitana
gitana
3613 9059
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
gitana
gitana
gitana
6093 54c0 500
kek
gitana
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl