Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

gitana
gitana
3303 1894 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawaco6 waco6
gitana
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
gitana

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny vialaparisienne laparisienne
gitana
8358 7a4f
Reposted fromjaniewiem janiewiem vialaparisienne laparisienne
gitana
1042 fdf9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaatranta atranta
gitana
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalinowowa malinowowa
gitana
gitana
7286 a9ab
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaluna laluna
gitana
2768 9e1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaluna laluna
gitana
3821 fafa 500
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
gitana
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
gitana
4255 092c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
gitana
4249 1fd5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
gitana
gitana
5415 b81f 500
Reposted fromhagis hagis viawakemeupx wakemeupx
gitana
6956 f904
gitana
2638 bf0a
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
gitana
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
gitana
5739 e359 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl